غلامی گفت: بحران کرونا مباحث معنادار و هدفمند مربوط به تعلیم و تربیت را برمی انگیزد و تغییرات در نهاد‌های آموزشی از جمله دانشگاه‌ها را به پیش می‌برد.

 

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، افتتاحیه چهارمین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت با محوریت هویت در فضای مجازی امروز ۱۴ اسفند با حضور منصور غلامی، وزیر علوم،  به صورت مجازی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

غلامی در این مراسم با اشاره به اینکه  آموزش عالی در سراسر دنیا خودش و رابطه اش را با جامعه مورد ارزیابی و تغییر قرار داده است، گفت: نظام تعلیم و تربیت در دوران کرونا معمولا معلول یک بحران در جامعه است که بسیاری از ایده‌های موجود در باب مسائل محوری دانش، فرهنگ و جامعه را با پرسش مواجه می‌کند. این بحران، مباحث معنادار و هدفمند مربوط به تعلیم و تربیت را برمی انگیزد و تغییرات در نهاد‌های آموزشی از جمله دانشگاه‌ها را به پیش می‌برد.

او تصریح کرد: نقش اجتماعی و صورت دانشگاه و برنامه‌های آن، در جهانی که به سرعت در حال تغییر است، تقریبا در یک وضع گذار و تغییر دائمی یعنی رویارو با چالش‌های مستمر ناظر بر رهبری و قابلیت انطباق قرار دارد.

غلامی اضافه کرد: آموزش دانشگاهی، امروز به یک الزام برای بیان تام و تمام شهروندی تبدیل شده است. از طرف دیگر دانشگاه یک تمهیدگر و فراهم آورنده اساسی محصولات و خدمات مانند کارآموزی پیشرفته، تخصص در انواع و اقسام زمینه‌ها و نیز ایده‌های جدید و نوآورانه محسوب می‌شود که جامعه عمیقا به آن وابسته است.

او گفت: در حال حاضر ظرفیت دانشگاه در حفظ این نقش محوری، همواره نامشخص و نامعین و وابسته به قابلیت انطباق دانشگاه باقی خواهد ماند، یعنی این موضوع منوط به ظرفیت دانشگاه برای رهبری و ماهیت در حال تحول دیگر ایده‌ها و نهاد‌های کلیدی است.

وزیر علوم بیان کرد: می‌دانیم که تغییر و انطباق به صورت اجتناب ناپذیری، اضطراب، صدمه و خسارت و مناقشه با خود را به همراه می‌آورد. تغییر مهم و معنادار، نه تنها برندگان و بازندگانی را به دنبال دارد، بلکه به پیکربندی مجدد ارزش‌ها و تعهدات دانشگاه می‌انجامد.

او ادامه داد: در اینجا ذینفعانی، چه در بیرون و چه در درون دانشگاه وجود دارند که فکر می‌کنند پیکربندی موجود، بهترین وضعیت است بنابراین حتی فکورانه‌ترین تغییر نیز مناقشه برانگیز خواهد بود. با این وصف تغییر مستلزم شجاعت و تعهدی از سوی رهبری درون دانشگاه است و احتمال دارد که این رهبری در سطح یک گروه باشد یا در سطح یک دانشکده یا دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

وزیر علوم بیان کرد: در عین حال خطا‌ها نیز حین گزینش مسیر‌های جدید به طور قطع رخ خواهند داد و رهبران دانشگاهی باید هم شجاعت پذیرش خطر را داشته باشند و هم از درایت تشخیص خطا‌هایی که رخ داده برخوردار باشند.

او با بیان اینکه فضای فعلی جامعه ما به فعالیتی تعیین کننده بدل شده که بی تردید خصیصه اصلی و زیربنایی مجموعه مشخصی از چالش‌ها و تنش‌های اخلاقی که همواره با حرکت به سوی مرز‌های علمی ملازم است را به همراه خواهد داشت، تاکید کرد: جوامع انسانی از همان نخستین زمان‌های شکل گیری فن آوری‌های جدید، شاهد تاثیرشان بر شرایط انسانی بوده اند، صورتی که بازتاب تنشی بنیادین میان آنچه هست و به نظر طبیعی می‌آید و آنچه ما در حال خلق و ایجادش هستیم و به نظر غیر طبیعی، گزینشی یا مصنوعی است. این نمایش عمومی نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران دانشگاه‌های کشور است.

غلامی افزود: شاید آنچه تنش‌های اخلاقی را در این دنیای مجازی رو به رشد و گریزناپذیر و فزونتر می‌کند مربوط به گسست نسل‌های مختلف دانشگاهیان از دانشجویان گرفته تا کارکنان، اعضای هیئت علمی و مدیران باشد.

وزیر علوم بیان کرد: این روز‌ها شاهد گستره و سیطره فضای مجازی هستیم که هر روز بیشتر و جذاب‌تر هم می‌شود. عموم اندیشمندان بر این باور هستند که فضای مجازی کاملا خنثی و بی طرف نیست و تاثیرات و پیامد‌های بسیاری را بر نهاد‌های اجتماعی و علمی بر جای می‌گذارد.

او ادامه داد: اهمیت توانایی فضای مجازی در تغییر و تحول اجتماعی و دانشگاهی در ماهیت این فضا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ویژگی‌هایی مانند تمرکززادیی، تنوع بی شمار مطالب واطلاعات، مجازی بودن، ایجاد هویت مناسب، توجه به اهمیت زمان و مکان، تعاملی بودن ارتباطات، دسترسی آسان و سریع و ارزان بودن، از مسائلی است که می‌توان در این زمینه نام برد.

وزیر علوم تصریح کرد: تمرکززدایی و امکان برقراری یک ارتباط جذاب و دوسویه و همچنین گاه گمنامی فرد در این فضا، مسیر و چرخه منظم قبلی و ارتباطات نسل‌ها را به سمت و سویی کمتر معلوم و تعریف شده، هدایت می‌کند که نتیجه آن عدم فهم متقابل بین نسل‌های دانشگاهی خواهد شد.

او بیان کرد: صفات و ارزش‌های اخلاقی که پایدار و نشات گرفته از خلق اصیل انسانی است دچار دگرگونی شده اند و کاربران این فضا را به سوی درک اقتضایی و لحظه‌ای از اخلاقیات و اصول اخلاقی دعوت می‌کند.

غلامی اضافه کرد: امروزه جامعه و تعلیم و تربیت در فضای مجازی مستلزم بازتعریفی جدی هستند که تعریف نوین آن می‌تواند از رسالت‌های جدید دانشگاهیان محسوب شود، همچنین شواهدی وجود دارد که نوعی سستی در ارزش‌ها و اخلاقیات بروز کرده و در مجموع خطر گسست نسل‌های بازیگران دانشگاه می‌تواند تهدید کننده باشد. نسلی‌هایی که در حال شکل گیری و رشد در فضای مجازی هستند شاید با ارزش‌های ایرانی و دینی و اسلامی کمتر آشنا باشند و ذائقه شان تلقین شده و برآمده از حکمرانان فضای مجازی شود.

وزیر علوم مطرح کرد: این وظیفه چندفوریتی دانشگاه هاست که در مطالعات آینده خود مسئله گسست بین نسل‌های درون دانشگاهی و بین دانشگاه و جامعه را در دوران هژمونی فضای مجازی در اولویت پژوهش‌های خود قرار دهند تا راه حل‌های متناسب با ارزش‌های اصیل ایرانی و اسلامی در دانشگاه‌های کشور در این دوران و در آینده به نسل‌های مختلف دانشگاهی انتقال یابند.

غلامی در پایان یادآوری کرد: امیدوارم چهارمین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت که با محوریت هویت در فضای مجازی در ابعاد میان رشته‌ای و فرارشته‌ای به ابتکار دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود، بتواند گامی موفقیت آمیز و استوار به سوی فهم و ترویج این مباحث ذکر شده بردارد.

انتهای پیام/